Verbouwing woonhuis 3 | Aerdenhout

Opgave:
De bestaande woning moest worden aangepast aan de integrale toegankelijkheid van de zorgbehoeftige dochter. Terwijl voor de vrouw des huizes een grote 'professionele' keuken gewenst was. De uitbouw is door de positie ten opzichte van de woning vergunningsplichtig. De gemeente was in dit geval zeer meegaand in een versneld traject.

Let op: ondanks landelijke regels kan per gemeente de snelheid en aanpak van het proces en de interpretatie verschillen. Een aanvraag omgevingsvergunning duurt normaal gesproken 8 weken, plus 6 weken inzage. Met een directe toestemming van de omwonenden kon in dit specifieke geval het proces worden versneld,

Ontwerp:
Na enkele studies om een vergunningstraject te voorkomen is uiteindelijk toch gekozen voor de uitbouw met vergunning. Het ontwerp volgt enkele kenmerkende elementen van het hoofdhuis, maar is door materialisatie ondergeschikt. Een van de wensen van het bestemmingsplan.

Foto's realisatie volgen.