A ORIËNTATIE

INTRO

Een project of opdracht is verdeeld in verschillende fasen. Van schetsontwerp tot definitief plan. Zo wordt gedurende het ontwerp-proces, het budget en wensen in de gaten gehouden. Als een ontwerp aan de wensen voldoet wordt het plan ingediend voor de aanvraag omgevings-vergunning.

Adviseurs en Partijen

Bij een bouwproject hebben meerdere adviseurs een belangrijke functie. Houd hier rekening mee bij het bepalen van het budget. In hoeverre externe adviseurs bij u van toepassing zijn hangt natuurlijk af van de grootte van uw verbouwing of project.

- Architect
- Gemeente (Lege kosten)
- Constructeur
- Installatie adviseur
- Interieur en tuinaanleg
- Bouwkundige calculaties overig (NEN normen, etc)
- Maquette
- Beelden of animaties

B IDEEEN

1) Schetsontwerp

In deze fase vindt het haalbaarheidsonderzoek plaats. De eerste oriëntatie met betrekking tot de mogelijkheden binnen het budget en bestemmingsplan; hoofdafmetingen, haalbaarheid van alle gewenste functies binnen de mogelijke metrages.

Het is vaak aan te raden een voorgesprek bij de gemeente aan te vragen. De kosten hiervan worden later verrekend met de Lege-kosten van de bouwaanvraag. Het voorgesprek geeft aan of de gewenste aanvraag kans van slagen heeft.

Het is aan te raden om van te voren een zo volledig mogelijk pakket met wensen te hebben: het Programma van Eisen (PvE). Hierin staan bijvoorbeeld de gewenste functies en afmetingen.
Natuurlijk helpen wij u graag bij het opstellen hiervan.

2) Voorontwerp

Het verder uitwerken van het Schetsontwerp en het definitieve PvE tot een Ontwerp:

  • functie en organisatie

  • plattegronden,

  • gevels,

  • doorsneden, en

  • voorstel van kleur/materialen.

 

C UITWERKING

3) Definitief Ontwerp

Het uitwerken van het Voorontwerp tot het bouwkundige plan. Het integreren van gewenst en haaldbare materialen en definitieve bouwkundige oplossingen (denk aan installaties en constructieve berekeningen).

4) Bouwaanvraag

Het Definitieve Ontwerp kan worden ingediend voor de aanvraag. Hier horen wel enkele formulieren en berekeningen ten behoeve van regelgeving en normen bij. Afhankelijk van het type project kunnen deze intern of door een extern bouwkundig bureau worden berekend.

Eerst zal de gemeente en welstand de aanvraag beoordelen. Dit duurt 8 weken.
Daarna is er 6 weken de mogelijkheid voor inzage door omwonenden en geïnteresseerden.
Na deze periode is de vergunning officieel, mits er geen bezwaar is ingediend natuurlijk.

Dat betekent niet dat we stil hoeven te zitten: vaak kan tijdens periode verder gewerkt worden.

D BOUWEN

5) Uitvoering

Alvorens de bouw, de uitvoering, begint zullen van de bouwtekeningen vaak nog uitvoerings ofwel werktekeningen gemaakt moeten worden.

Eerder in het traject vindt de aanbesteding plaats; de selectie van de juiste aannemer en bouwpartijen. Laat u goed informeren over de mogelijkheden.
In principe kan bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning direct worden begonnen met de vergunningsplichtige bouwwerkzaamheden.

Concept planning

Concept planning