Verbouwing woonhuis 1 | Laren

Opgave:
Voor een vergunningsvrije uitbouw aan de achterzijde en aanpassingen aan het interieur tekende acdb.architect het ontwerp. De uitvoering werd door de opdrachtgever zelf begeleid. Ook dit behoort tot de mogelijkheden, al vraagt het veel tijd en is het een grote uitdaging.

Belangrijk bij een vergunningsvrije uitbouw is, naast de toegestane afmetingen, het bepalen van het toegestane aantal m2 aan woninggebonden hoofdfunctie en gebruik van bijgebouwen.
Houd bij verbouwingen altijd rekening met onverwachte bouwkundige gebreken in woning of tuin.

Let op: ondanks landelijke regels kan per gemeente de snelheid en aanpak van het proces en de interpretatie verschillen. Een aanvraag omgevingsvergunning duurt 8 weken plus 6 weken inzage voor omwonenden. Het weghalen van bestaande bijgebouwen betekent niet altijd dat deze dan mogen worden teruggebouwd.

Ontwerp:
In het ontwerp kozen wij voor een traditioneel ontwerp en werden reeds bestaand bijgebouwen geïntegreerd in het ontwerp.